48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

„Chciałabym zwolnić pracownika z dnia na dzień. Pracownik chodzi do pracy jak chce. Miał kilka ostrzeżeń, mimo to robi to samo. Jak zwolnić najszybciej takiego pracownika? Chciałabym pominąć zwolnienie dyscyplinarne. Jest to pracownik zatrudniony na cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony.”

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana m.in. na mocy porozumienia stron, w drodze wypowiedzenia, czyli przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bądź bez wypowiedzenia – przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pierwsza opcja może mieć miejsce w każdej sytuacji, bez spełniania żadnych szczególnych warunków dodatkowych. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest bardziej znane, jako zwolnienie dyscyplinarne. Tzw. dyscyplinarka jest narzędziem, które daje …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.