Z dniem 11 września br. weszło w życie rozp. MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. poz. 1731).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.