W ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 (Dz.U. poz. 695), czyli tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, dokonano zmian w zakresie sposobu doręczania pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego.

Modyfikacje legislacyjne w tym obszarze polegają na dodaniu nowego zapisu, tj. art. 393, w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „KPA”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.