„Czy na dzień dzisiejszy, jeżeli były pracownik zwróci się o duplikat świadectwa pracy można zrobić kserokopie świadectwa pracy znajdującego się w aktach byłego pracownika, potwierdzić za zgodność z oryginałem z datą wydania kopii?”

Na tle obowiązujących obecnie przepisów uważam, że …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.