W związku z możliwością prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wynikającą z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 94 pkt 9a k.p., w rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanym dalej „r.d.p.”, uregulowano szczególne warunki w zakresie postępowania z dokumentacją mającą formę elektroniczną.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.