Wejście w życie – z dniem 1 stycznia 2019 r. – nowego rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”, oznaczało wprowadzenie wielu głębokich modyfikacji oraz nowości prawnych. W związku z tym niezbędnym było określenie zapisów o charakterze przejściowym i dostosowawczym.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.