W Dzienniku Ustaw z dnia 1 października 2018 r. pod poz. 1872 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2217).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.