Wspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.