Obowiązująca od dnia 21 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068) ustanowiła świadczenie w postaci dodatku, wypłacanego w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r., o który mogą ubiegać się osoby zatrudnione, które utraciły pracę wskutek epidemii. Wspomniana ustawa reguluje także kwestię opodatkowania dodatku solidarnościowego.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.