Instytucję mobbingu oraz zasady przeciwdziałania temu zjawisku w miejscu pracy wprowadzono do k.p. ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081). Od tego czasu przepisy dotyczące tych kwestii, zawarte w art. 943 k.p., nie były korygowane. Z dniem 7 września 2019 r. sytuacja ta ulegnie zmianie za sprawą nowelizacji z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.