Warto przypomnieć, że zbliża się termin, do którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń naliczonych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.