W rozumieniu art. 1519 § 1 k.p. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. W powyższej kwestii k.p. odwołuje się zatem do regulacji zawartych w ustawie z dn. 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). W art. 1 wymienionej ustawy wyszczególniono święta państwowe i religijne uznane za dni wolne od pracy oraz niedziele. W poniższej tabeli podano dni wolne od pracy oraz odpowiadające im daty w roku 2019.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.