Z dniem 4 maja br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730), zwanej dalej „ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.”, której celem jest dalsza implementacja – w ramach krajowego systemu prawnego – postanowień rozporządzenia wymienionego w tytule powołanej ustawy (tzw. RODO).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.