Z dniem 22 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117), mające na celu dostosowanie wymienionego aktu wykonawczego do odnośnych regulacji prawa unijnego.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.