Kodeks pracy szczegółowo reguluje zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników, a także pracodawców. Czy możliwe jest zawarcie w umowie o pracę postanowień, które będą odmiennie regulowały dane kwestie związane z zatrudnieniem, niż zostało to wskazane w przepisach prawa pracy?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.