Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę, jednak po spełnieniu przesłanek. W takim przypadku na pracodawcy ciążą określone obowiązki.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.