17411836 - beach in sunset time on mahe island in seychelles

Co do zasady urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Natomiast wyróżnić należy sytuację, w której pracodawca nie ustala planu urlopu, gdy zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę, co dotyczy także odpowiednio pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.