Zgodnie z przepisami ustawy o VAT faktura powinna zawierać dane nabywcy, zbywcy, numer, datę sprzedaży, cenę jednostkową towaru bądź usługi, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę podatku, wysokość należności ogółem.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.