INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z 25 czerwca 2018 r. (data wpływu do organu za pośrednictwem platformy e-puap tego samego dnia) oraz pismem z 3 lipca 2018 r. (data wpływu do organu za pośrednictwem platformy e-puap tego samego dnia), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę wynagrodzenia stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług spedycyjnych w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.