Z początkiem 2019 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika, czyli rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwane dalej „r.d.p.”.

Więcej na temat nowych regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej znajdziesz w artykułach: 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.