Z dniem 1 lipca br. weszły w życie zmiany w rozp. MPIPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 97, ze zm.), których celem jest zwiększenie stosowania ułatwień w dostępie cudzoziemców do rodzimego rynku pracy, przy uwzględnieniu kryterium wykonywanego zawodu.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.