Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu 2020 r. wzrósł 2,4 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Był to drugi miesiąc poprawy wskaźnika o zbliżonej skali wzrostu. Mimo tej poprawy Wskaźnik Dobrobytu znajduje się obecnie na poziomie o ponad 16 punktów niższym w stosunku do swego lokalnego szczytu z początku 2018 roku i o ponad 7 punktów niżej w stosunku do sytuacji sprzed pandemii.

Największy wpływ na poprawę ekonomicznej kondycji polskiego społeczeństwa miało niewielkie ograniczenie tempa wzrostu cen.
Drugim czynnikiem był wzrost zatrudnienia w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 pracowników wzrosło o 0,7%, było jednak nadal niższe w stosunku do sytuacji sprzed roku (o 1,5%).

Nieco mniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miała wysokość średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nominalnie wzrosło ono w skali roku o 4,1%, jednak w ujęciu realnym wzrost ten wyniósł jedynie 0,9%. Szereg badań dotyczących dobrostanu społeczeństw wskazuje, że dla utrzymania poczucia jego poprawy niezbędny jest wzrost dochodów gospodarstw domowych o 1 punkt procentowy powyżej aktualnej inflacji. Przyjmując, że większość dochodów polskiego społeczeństwa pochodzi z wynagrodzeń za pracę, zaś większość pracowników zarabia poniżej średniej krajowej, zbliżamy się do granicy, poniżej której poczucie dobrostanu będzie ulegać pogorszeniu.

źródło: BIEC

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.