Nowela rozp. MPiPS z dn. 14.03.2000 r. stała się konieczna wobec faktu wejścia w życie ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1053), która zmieniła zapisy art. 176 k.p., w tym upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie mogą wykonywać wyłącznie kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią. Na tej podstawie RM wydała rozp. z dn. 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796), które obowiązuje od dn. 01.05.br. Ponieważ nowe regulacje, przeciwnie do dotychczasowych unormowań, mają zastosowanie jedynie do kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, powstała konieczność zdefiniowania norm dotyczących dopuszczalnego wysiłku fizycznego dla kobiet niekorzystających z przepisów ochronnych związanych z macierzyństwem. W rozp. zmieniającym z dn. 25.04.2017 r. (Dz.U. poz. 854) zawarto stosowne dyspozycje w tym zakresie.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.