Główny Urząd Statystyczny podał informację o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopie bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT)
Według stanu w końcu października 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,7%, z kolei liczba bezrobotnych wyniosła 937,3 tys.

Największa stopa bezrobocia rejestrowego wynosiła 9,9% i występowała w woj. warmińsko-mazurskim. Niższa stopa bezrobocia – na poziomie 9,4% występowała w woj mazowieckim.

Najniższe bezrobocie zarejestrowano w Wielkopolsce ok. 3,1% oraz Małopolsce – 4,6%.

Z kolei najniższa liczba bezrobotnych występowała w woj. lubuskim i opolskim – po 21,4 tys. osób. Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w regionie Mazowieckim 90,4 tys. osób i na Śląsku 79,4 tys. osób.

źródło GUS