Główny Urząd Statystyczny podał dane o poziomie bezrobocia na koniec września. Odnotowane 5,7% oznacza niewielki spadek w stosunku do sierpnia i jednocześnie wynik o 0,1 pkt proc. lepszy niż wcześniejsze szacunki MRPiPS.

Począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia we wrześniu nigdy nie był tak niski. Liczba bezrobotnych na koniec września wyniosła 947,4 tys., a średnie bezrobocie dla kraju jest o 0,1 niższe niż w sierpniu i wynosi 5,7 proc.
Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie:

  • warmińsko-mazurskim 9,9%,
  • mazowieckim 9,6%,
  • kujawsko-pomorskim 8,6%.

Najniższa stopa bezrobocia została zanotowana w województwie:

  • wielkopolskim 3,2%,
  • śląskim 4,4%,
  • małopolskim 4,7%.

źródło: GUS, oprac. gr.