MRPiPS poinformowało, że według szacunków resortu w sierpniu br. stopa bezrobocia wg  wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 tys. osób tj. o 0,2%. To o 176,6 tys. osób mniej niż przed rokiem (spadek o 15,5%).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu wyniosła 129,3 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu br. 5,8% i w porównaniu do lipca br. spadła o 0,1 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2017 – lipiec 2017) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie czyli wyniosło 7%.

W sierpniu br. spadek stopy bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 2 województwach:

  • kujawsko-pomorskim i
  • łódzkim.

W 13 województwach natężenie bezrobocia w stosunku do lipca nie zmieniło się, a jedynie w województwie pomorskim wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu procentowego.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,3%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (9,9%).

MRPiPS