Stopa bezrobocia rejestrowanego, szacowana przez MRPiPS, wyniosła w maju br. 5,4% i była o 0,7 pkt proc. niższa niż rok temu. Jest to najniższy wskaźnik bezrobocia w maju od 1990 roku.

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r. wyniosła 907,1 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia br. spadła o 31,2 tys. (o 3,3%). W porównaniu z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys. (spadek o 9,5%).

Spadek liczby bezrobotnych w maju br. odnotowano we wszystkich województwach, jednak największy spadek miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim – o 5,8% (2,9 tys. osób), zachodniopomorskim – o 4,0% (1,8 tys. osób), podlaskim – o 3,7% (1,3 tys. osób) oraz śląskim – o 3,7% (2,9 tys. osób).

Liczba bezrobotnych w końcu maja br. była o 95,0 tys. osób niższa niż przed rokiem,co oznacza spadek wskaznika o 9,5%

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2019 roku wyniosła według wstępnych danych 122,3 tys. i w porównaniu do kwietnia 2019 roku wzrosła o 3,5 tys., czyli o 2,9%.

źródło: MRPiPS, oprac. gr