W porównaniu ze styczniem br., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 5,1 tys. i wyniosła 1,018 mln osób. Poziom stopy bezrobocia był natomiast o 0,7 pkt proc. niższy niż w lutym ub. r. 

Pod koniec lutego br. bez pracy pozostawało w Polsce 1,018 mln osób. To o 5,1 tys. mniej niż w styczniu. Największe spadki procentowe odnotowano w województwach:

  • świętokrzyskim (1,9%),
  • opolskim (1,8%) oraz
  • podlaskim (1,8%).

W porównaniu z lutym 2018 r., liczba bezrobotnych w ubiegłym miesiącu była niższa o 108,8 tys. osób (spadek o 9,7%).

Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych był wynikiem spadku napływu do bezrobocia, przy jednoczesnym wzroście odpływu.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym br. wyniosła z kolei 120 tys. To o 11,5 tys. mniej niż w styczniu br. Spadki odnotowano w 10 województwach i oscylowały one w granicach od 6,6%. w województwie kujawsko-pomorskim do 26,3% w województwie śląskim.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu lutego br. 6,1% i w porównaniu do stycznia br. pozostała bez zmian. W porównaniu do lutego 2018 r. poziom stopy bezrobocia był w ubiegłym miesiącu niższy o 0,7 pkt proc.

źródło: MRPiPS