W związku z wejściem w życie – z dniem 1 października br. – nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) zaistniała konieczność wydania wielu nowych aktów wykonawczych mających na celu pełną realizację postanowień zawartych we wspomnianej ustawie. W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2018 r. opublikowano przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia w uczelniach.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.