Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu po raz kolejny nieznacznie wzrósł. W tym roku jest to już trzeci z rzędu wzrost wskaźnika, wciąż jednak do poziomu niższego niż w końcu ub. roku.

Do głównych czynników ograniczających potencjał rozwojowy rynku wakatów zaliczyć można rosnące koszty pracy i spadające tempo napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach, rynek wakatów wspierać będzie rekrutacja pracowników na sezon wiosenno-letni. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w kwietniu pozostała na poziomie sprzed miesiąca, równym 5,5%.

Z punktu widzenia tendencji koniunkturalnych, w kraju obserwujemy obecnie spowolnienie dynamiki kreacji internetowych ofert pracy. Z tego punktu widzenia województwa podzielić możemy na te, które zachowały dynamikę kreacji miejsc pracy z ubiegłego roku, te, które z miesiąca na miesiąc wykazują wolniejszy wzrost liczby ofert oraz te, w których występuje redukcja liczby ofert. Do pierwszej grupy zakwalifikowaliśmy woj. małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubelskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz warmińsko-mazurskie. Do drugiej grupy zaliczyliśmy woj. świętokrzyskie, opolskie, lubuskie oraz podlaskie. Na osobne wyróżnienie zasługuje woj. śląskie, które jako jedyne, w ciągu ostatniego roku zachowało dynamikę kreacji wakatów.

źródło: BIEC