Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 250 z pózn. zm.).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.