„Proszę o wskazanie podstawy prawnej i informacji dotyczącej przebiegu i sposobu niszczenia dokumentów szkolnych typu: karty wycieczek, anulowane świadectwa, listy obecności rodziców na wywiadówkach szkolnych, listy wpłat na obiady i kartoteki intendenta.”

Zasady postępowania z dokumentami w szkole określa …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.