Od dnia 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Po zmianie przepisów wnioski o to świadczenie mogą składać na pierwsze dziecko. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek i złożyć go drogą tradycyjną podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 Jeżeli wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko zostanie złożony po 30 września, to wnioskodawcy otrzymają świadczenie jednak bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. 500+ będzie wtedy przysługiwać jedynie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

/gr/