W dniu 23 października, w godzinach nocnych Sejm przegłosował ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa ta ustanawia jednorazowo dodatkowy dzień wolny od pracy na 12 listopada 2018 roku.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada (w rocznicę przekazania władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu) przypada w tym roku w niedzielę. Z uwagi na to, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości ustawodawca uznał, że należy ten dzień uczcić m.in. przez ustanowienie dodatkowego dnia wolnego w dniu 12 listopada 2018 roku.

Uchwalona przez Sejm ustawa ma – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – „epizodycznie ustanowić dodatkowy dzień wolny, który pozwoli na godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wydłuży czas na uroczystości do 3 dni”.

Jednak nie będzie to dzień wolny dla wszystkich. Po wprowadzeniu i przegłosowaniu poprawek do wspomnianej ustawy 12 listopada nie będzie dniem wolnym dla publicznych aptek oraz ośrodków zdrowia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Teraz czeka na akceptację Senatu i podpis Prezydenta.

gr.