25 C
Warszawa
sobota, Sierpień 18, 2018

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży części

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i...

Prawo pracy

Czy pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną pracownika?

Pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeśli spełnione zostaną łącznie dwa warunki – jeśli jest to niezbędne do: zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne...

Zawieszenie renty socjalnej – od września niższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej zawiesza...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

BHP

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zleceniobiorcy nie są objęci ochroną przepisów Kodeksu pracy. Odnosi się to również do kwestii urlopów. Co do zasady osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Należy jednak mieć na względzie fakt, że zgodnie z zasadą...
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić w związku z wystąpienie przesłanki warunkującej obligatoryjną zmianę terminu urlopu, np. choroba pracownika, w wyniku decyzji pracodawcy po wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, w celu zapewnienia prawidłowego toku pracy, lub po zwarciu porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracownik w każdej sytuacji może złożyć wniosek o przesunięcie urlopu...
Odpowiedzialność karną podmiotów za zakłócanie czynności kontrolnych, do których uprawnione są organy PIP oraz PIS, określono odpowiednio w przepisach k.p. i w ustawie z dn. 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), a także w ustawie z dn. 06.06.1997 r. – Kodeks karny Dz.U....

Rynek pracy