1.9 C
Warszawa
czwartek, Luty 27, 2020

Opodatkowania wypłaty z Pracowniczego Programu Emerytalnego z Danii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

BIEC komentuje Wskaźnik Dobrobytu: Tak źle już dawno nie było

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2020 r. spadł o 3,6 punktu. Tak głęboki jednorazowy spadek wskaźnika odnotowano po raz ostatni 11...

Prawo pracy

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w styczniu br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca (0,1...

BIEC komentuje Wskaźnik Dobrobytu: Tak źle już dawno nie było

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2020 r. spadł o 3,6 punktu. Tak głęboki jednorazowy spadek wskaźnika odnotowano po raz ostatni 11...

Okresowe badania lekarskie – kiedy należy je przeprowadzać?

Obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich wynika z Kodeksu pracy. Częstotliwość przeprowadzania tych badań wskazana została w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej...

BHP

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Ponieważ urlop ten nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem, to sam pracownik decyduje, czy i w jakim zakresie z niego skorzysta. Podstawowe regulacje dotyczące urlopu wychowawczego zawiera...
Regulacje prawne dotyczące zasad sporządzania świadectwa pracy oraz jego wydawania osobom uprawnionym zawarto w art. 97–99 k.p. i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w k.p. (chodzi w tym przypadku o rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz.U. z 2018 r. poz....
Informacje ogólne dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Uszczegółowienie powyższego obowiązku – w odniesieniu do obligatoryjnych czynności dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – zawarto w art. 149...

Rynek pracy